Direktbetalningar är en betalmetod som hjälper konsumenten att logga in på sin bank och för med sig betaluppgifter som belopp och referens samt betalningsmottagare. Efter att konsumenten fört över pengar till säljarens konto loggas konsumenten ut från banken och hamnar åter på säljarens webb.

Notera att det behövs ett avtal och hantering per bank, som erbjuder denna onlinetjänst.

Direktbetalning