Certitrade Mail-Pay används i de fall där säljföretaget tar emot beställningar per telefon, mail, fax, brev eller via formulär på webbsidor etc.

Användare

Detta program är lämpligt för alla säljföretag som eventuellt inte har en webbutik med kortbetalning men normalt säljer mot postorder eller på liknande sätt. Certitrade Mail-Pay är även lämpligt att använda exempelvis då hemsida finns och beställning kommer in via ett formulär.

Kompatibilitet

Certitrade Mail-Pay fungerar i Windowsmiljö.

Betalfunktion

Kundens beställning skrivs in i programmet Certitrade Mail-Pay och därefter får kunden ett mail med faktura och en länk till säker sida för att betala med kontokort.

Igångsättning

Certitrade Mail-Pay installeras enkelt på säljföretagets dator och aktivering sker genom att registrera programmet Online efter att inlösenavtal godkänts av bank.

Mail-pay