För Utvecklare

Hur kommer jag igång?

Det finns två alternativ: att använda färdiga plugin för olika webbhandelsplattformar, eller använda Certitrades smidiga API:er och utveckla en egen lösning till dem.

Plattformar som vi stöder:

Ladda ner Certitrade WooCommerce plugin (zip 52,9kb)

Läs mer om hur Certitrades plugin för WooCommerce fungerar. »

Allmän information – så här fungerar det:

CertiTrade har två olika API:er för webshops, anpassade för olika system och krav. I tabellen framgår vilken funktionalitet som de erbjuder. Mer information om respektive API finns nedan.

Funktioner och API

Funktion Basic API Merchant API
Kortbetalning
 
Swish
Kortbetalning One-Click
Kortbetalning Recurring
Faktura
Godkänna/avslå betalning *
Återbetala *
Administativa funktioner *

* = Tillgängligt via inloggning till Certitrades MCA (Merchant Client Application)

Certitrade Merchant API

Certitrade Merchant API är ett RESTful resource inriktad API med många olika nivåer för att tillgodose handlarens olika behov.

Funktionaliteten är att skapa och genomföra betalningar med ett antal olika betalningsmetoder såsom kort, Swish eller fakturor. En mängd olika betalningsaktörer är tillgängliga genom detta API och arkitekturen gör att Certitade lätt kommer att kunna lägga till flera, framtida betalmetoder.

API:et har också enkla och lättanvända administrativa funktioner för återköp samt godkännande och kontroll av betalstatus. Detta gör att API:et är väldigt lämpligt för e-handel plugin och för integrering i större affärssystem.

Alla administrativa funktioner är även tillgängliga för handlare via login i Certitrades administrativa tjänst, MCA (Merchant Client Application).

Example

Create payment request
POST payment HTTP/1.1
Authorization: CertiTrade m12345:f3dcba298804...
Date: Tue, 09 Jan 2018 14:52:37 GMT
Content-Type: application/json
...
{
    "amount" : "1234" ,
    "currency" : "SEK" ,
    "return_url" : "http://returnurl" ,
    "callback_url" : "http://callbackurl" ,
    "method" : "CARD" ,
    "reference" : "54321" ,
    "language" : "sv"
}
Create payment response
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/hal+json
...
{
    "id" : "11112" ,
    "created" : "2018-01-09 14:52:37" ,
    "state" : "CREATED" ,
    "reference" : "54321" ,
    ...
    "_links" : {
        "self" : {
            "href" : "https://ctpsp/ws/2.0/payment/11112"
        },
        "merchant" : {
            "href" : "https://ctpsp/ws/2.0/merchant/12345"
        },
        "paywin" : {
            "href" : "https://ctpsp/paywin/cc66c3217cc47aedf6ef1979038de79f"
        }
    }
}

Certitrade Basic API

Basic Payment API ger all funktionalitet som behövs för en enkel integration i en webshop.
Här är urvalet av betalmetoder begränsat till kort och Swish. Butiken startar en betalning genom att vidarebefordra köparen till betalsystemet via en formulärpostning. Resultatet av en betalning kan hanteras antingen vid en callback eller i samband med att köparen skickas tillbaka till butik.

API:et inkluderar inte heller administrativa funktioner som t ex återbetalning och att godkänna/avslå en transaktion. Dessa är istället tillgängliga via inloggning i Certitrades administrativa tjänst, MCA (Merchant Client Application). Där går det även att kontrollera statusen på transaktioner och ta ut rapporter av olika slag.

Exempel

<form id="basicform" action="https://ct/basic" method="post">
<input type="hidden" name="merchantid" value="12345" />
<input type="hidden" name="amount" value="5.00" />
<input type="hidden" name="currency" value="SEK" />
<input type="hidden" name="orderid" value="54321" />
<input type="hidden" name="return_url" value="http://returnurl" />
<input type="hidden" name="callback_url" value="http://callbackurl" />
<input type="hidden" name="security_code" value="e3aa4590b24f5a..." />
</form>

Ett komplett exempel

Här finns ett integrationspaket med dokumentation och exempelkod. Så här kommer du igång:

  1. Ladda ner zip-filen och packa upp den
  2. Kopiera katalogen certitrade till webroot eller annan publik katalog på er server
  3. Öppna shop.php från en webbläsare. Det görs vanligtvis genom att lägga till /certitrade/example/shop.php till butikens webadress

 

Så fort paketet ligger i en webbkatalog kan testköp göras utan någon som helst programmering.  Strukturen, koden och kommentarerna visar tydligt hur det kan anpassas till godtyckligt butikssystem.

Här kan du ladda ner en zipfil med dokumentation och exempelkod för Basic

CtCard

CtCard, är vår bastjänst för kortbetalningar, utformad och specialiserad för att hantera alla PCI-relaterade betalningar. Den tillhandahåller all nödvändig funktionalitet som behövs för att ta hand om kortbetalningar och kräver inte att kunderna har PCI-certifikat.

Tjänsten är utformad så att en PSP kan driva sin verksamhet till största delen oberoende av Certitrade. All administration av egna kunder gällande avtal, 3D secure och annat görs direkt av PSP:n via API:et i de egna systemen.

Betalfönstret kan kundanpassas, både på PSP nivå och för enskild handlare.

Certitades Merchant API tjänst använder CtCard för alla kortbetalningar.

 Kom igång med Certitrade APIs

Det är enkelt att använda våra API och du kan alltid vända dig till vår support om du inte hittar svaren i dokumentationen.

  1. Välj vilken API som passar dig bäst: Basic eller Merchant
  2. Beställ ett testkonto här.
  3. Utveckla din lösning

Beställ ett testkonto » Kontakta oss »

Dokument och exempelkod

Här kan du ladda ner en zipfil med dokumentation och exempelkod